Band och Akt-anslutning
Få informationen Först!

Anslut Ditt band eller Dig själv!

Vi lägger upp en bank med Band och Artister vi kan rekommendera andra arrangörer vid behov. Vi tar INTE ut några avgifter för detta!
Det är naturligtvis bra om minst kontaktpersonen är medlem i föreningen för att få största möjliga tillgång till våra egna arrangemang!